søndag den 4. november 2012

Forsøg med blog og soundcloud

Jeg har siden første kursusdag prøvet blog-arbejde og Soundcloud af. I engelsk havde mine 2g-elever på B-niveau afleveret en kommenterende/diskuterende opgave på baggrund af et Johanne Schmidt-Nielsen udsagn. Jeg rettede deres opgaver og stillede hver elev to mere eller mindre polemiske spørgsmål de så skulle forholde sig til. Jeg lavede et indlæg på min blog, hvor jeg bad eleverne i klasse om at sende deres svar/kommentarer til mine spørgsmål. Jeg forestillede mig, at bloggen ideelt set kunne blive et diskussions- og udvekslingsforum, som jeg og eleverne kunne gå lidt til og fra.

Successen var om ikke begrænset så i alt fald delvis. 5-6 elever skrev på bloggen yderlige 6-7 stykker opgav at skrive på bloggen - invitationen var i de flestes tilfælde gået tabt i deres indbokse - men de skrev så istedet til mig via lectio - skolens kommunikationsplatform.
Der var 10 elever jeg ikke fik nogen yderligere debat i gang med. Det skyldes givetvis, at jeg ikke tvang eleverne til at svare på mine spørgsmål eller opsatte sanktioner, hvis de ikke gjorde. Det vil jeg givetvis lave om på, hvis jeg laver en lignende aktivitet fremover - så her er der en klar løsning på et problem. Tvang og sanktioner vil øge trafikken af meningsudvekslinger og elev-input.

Men der er, for mig at se, et presserende spørgsmål/problem: På vores skole er lectio så integreret en del af elevernes og lærernes hverdag, at jeg umiddelbart kan have lidt svært ved at argumentere for at fagligt arbejde som ovennævnte bør foregå via min blog. Eleverne bruger konstant lectio, tjekker deres beskeder og skema i tide og utide - så lectio er en fin platform for hurtig kommunikation mellem lærere og elever. Derfor insisterede jeg ikke på, at de elever, der endte med at svare på mine spørgsmål gennem lectio skulle skrive på min blog - i sidste ende ud fra en betragtning om, at det faglige indhold af opgaven også var sikret selvom kommunikationen foregik ad en anden elektronisk kanal.

Dog kan jeg godt se, at det er værdifuldt, at bloggen kan fungere som en viden- og inspirationsbank, hvor eleverne hurtigt kan få overblik over en mængde stof.

Konklusionen er nok: Jeg er ikke færdig med blogs - jeg kan sagtens se nogle muligheder, men vil nøje overveje, hvilket formål det tjener - og ikke udelukkende forvente at eleverne omfavner et web 2.0-medium.
Jo, det afhænger i høj grad af elevernes fortrolighed med og tilvænning, men jeg tror, at jeg i mange tilfælde vil benytte 2.0 værktøjer som eksempelvis Soundcloud som et alternativ til en anden arbejdsform eller aktivitet. Det gjorde jeg i samme klasse og en 2HF-klasse - på baggrund af en engelsk tekst havde jeg planlagt forskellige gruppearbejder med produktkrav. Eleverne fik valgmuligheder i forhold til produktkravet - eksempelvis såledeles:

-          Write a speech in which you criticize the educational system in the USA. You must make clear in your speech what the problem is about the American educational system and how the American society is actually based on class and privileges and not a meritocracy. You must refer to “The Rejection” and use facts about the educational system – e.g. prices for education at universities. You can present your speech in class or go to Soundcloud and record it.
-
-          Make an interview with Woody Allen in which you ask questions about why he has written “The Rejection”. What does he want to say, why has he chosen the satirical writing style. In other words: Ask questions and let Woody Allen answer them – your questions and answers must be based on your analysis and interpretation of “The Rejection”. Record the interview on your mobile phone either as a sound file (go to Soundcloud) or a movie file. Or act out the interview in class.

Jeg ved ikke om jeg havde forventet, at eleverne med det samme og alle over en kam hoppede på eksempelvis Soundcloud. Tendensen var, at cirka halvdelen af grupperne var mest trygge ved at præsentere deres arbejde i klassen fremfor gennem Soundcloud. Og det synes jeg var helt ok ,fordi jeg ikke lige kunne gennemskue, at der ville være en faglig og læringsmæssig fordel i at insistere på brugen af web 2.0 værktøjer, udover, at eleverne og deres arbejde vil fungere som forsøgskaniner for mine tanker om web 2.0. 
 Der er aktiviteter, hvor jeg kan se en klar fordel og fine muligheder i at lade eleverne benytte især Soundcloud - det er meget godt beskrevet af an anden af kursets deltager i indlægget om Soundcloud i tyskundervisningen - så jeg vil helt sikkert vende tilbage til dét værktøj. Men jeg er ikke helt færdig med at tænke over, i hvilke tilfælde jeg vil insistere på, at eleverne bruger web 2.0-værktøjer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar