mandag den 5. november 2012

Synopsisfremlæggelser med Soundcloud:
Som slutprodukt i et samfundsfagsprojekt i 2x prøvede eleverne for første gang kræfter med synopsis-skrivning i samfundsfag. Synopserne var lavet i grupper, mens de individuelt skulle fremlægge gruppe-synopsen. Fremlæggelserne foregik i matrix-grupper, men for at træne fremlæggelserne samt for at jeg kunne høre fremlæggelserne, brugte vi Soundcloud.
Det havde selvsagt flere fordele, idet eleverne dels kunne høre egne fremlæggelser og rette til, inden de faktisk skulle fremlægge for klassekammeraterne, dels kunne jeg jo høre og kommentere fremlæggelserne i ro og mag.

Tabellæsning med Screen-O-Matic:
Som alternativ til en almindelig klasse-/gruppegennemgang har jeg brugt Screen-O-Matic til tabellæsning. Fordelene er her, at alle elever er nødt til at sætte ord på og øve sig i at aflæse og forklare tabeller vha. præcis samfundsfaglig terminologi.

Ulempen er, at det tager lang tid at høre igennem, når der er 30 elever i en klasse...!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar