mandag den 17. december 2012

Efteruddannelse gavner ufaglærte

Gruppe: Mette Julie og Mie

Vi har valgt artiklen ”Efteruddannelse gavner ufaglærte” fra Politiken. Artiklen udkom lørdag d. 13. oktober 2012. Refleksivitet: For 50 år siden fulgte man sine forældres fodspor, og man tænkte på, hvad der var bedst for samfundet, at man gør. I dag følger man sine egne drømme, og tænker mere på, hvad der er bedst for en selv. 

Joakim B. Olsen(Liberal Alliance) mener, at man ikke skal efteruddanne sig, hvis det ikke er relevant for dig selv og din arbejdsplads. Man skal ikke uddanne sig for uddannelsens skyld. På den anden side af Folketinget mener Eigil Andersen(SF) at efteruddannelser er en god ting, som avler noget godt, for ”Sandheden er vel, at alle job i Danmark i dag kræver en opkvalificering”. 

Vi mener at efteruddannelse er et tegn på refleksivitet, da det betyder at man har mulighed for at være noget andet end sine forældre. F.eks. hvis din far er skomager, behøver du nødvendigvis ikke at blive præcis det samme. Du kan sagtens arbejde indenfor samme branche, men du kan nu efteruddanne dig, så du får højere rang end din far havde. Derudover viser artiklen også at det er de ufaglærte, der tager imod tilbuddet om efteruddannelse. Det viser, at selvom man vælger ikke at tage gymnasiet eller gøre som alle de andre gør, så kan man stadig bagefter blive til noget. De muligheder var der ikke for 50 år siden. 

Man kan også perspektivere til risikosamfundet, da der hele tiden er en risiko for, at blive fyret, hvis du vælger ikke at efteruddanne dig, for så kan der komme en anden person, som valgte at efteruddanne sig, og tage jobbet fra dig. 

Vi kan også perspektivere til ekspertgørelsen, for efteruddannelse betyder at vi gør os selv til eksperter på en hel masse områder, og det betyder at arbejdsstederne stoler på, at det vi har lært på kurserne er rigtigt, og derfor får vi respekt og bliver ophøjet på den måde, og kan skaffe os de jobs, vi ønsker.mandag den 5. november 2012

Her er vores web2 om web2-præsentation...

Samf'erne: Allan, Hanne & Trine

http://prezi.com/sf_18agogqwk/edit/#10_4230819
Wikispaces er helt oplagt brugbart i billedkunst. Fx ved repetition af forskellige begreber som  lys, farve, rum, perspektiv, komposition, gengivelsesstrategier osv. Det lægger op til en mere struktureret gennemgang, end fx begrebskort.
Det vil også kunne bruges i forhold til de mest kendte kunstnere i en bestemt periode m.m.


Analyzing Short Stories
Jeg har i faget tysk arbejdet med google docs i forbindelse med et projekt vi kører på Ribe Katedralskole om omlagt skriftlig elevtid, men det kan sagtens bruges i den almindelige sprogundervisning, evt. i forbindelse med undervisningsdifferentiering. Jeg havde valgt 8 elever ud fra mit tyskhold (TyF/B) med skriftlige problemer. De skulle blive på skolen i en ekstra lektion og skrive en del af en aflevering (oversættelse med 3 elevtimer).

 • Målsætning: Støtte svage elever i at udvikle deres skriftlige tysk.
 • Opgave: Eleverne skriver skiftevis en sætning i det fælles dokument, som med projektor vises på tavlen. Den elev som skriver sætningen forklarer samtidig, hvorfor hun har valgt at skrive sætningen, som hun har (fokus på kongruens, ordstilling og stærke og svage verbers bøjning). Derefter giver de øvrige elever feedback eller jeg griber ind med spørgsmål og kommentarer. Vi kan fx tilføje en sætningsanalyse direkte på tavlen.
 • Evaluering: Godt pædagogisk redskab i forhold til at løfte elever skriftligt. Jeg kan se og hør, hvor det går galt for eleven og eleven hjælpes umiddelbart på vej og kan stille spørgsmål. Vi kan tale grammatik og sammen finde de rette dokumenter frem i lectio. Eleverne var meget glæde for at blive taget i hånden med en konkret aflevering
På mit biologihold har vi lavet undersøgelse af vitalkapacitet.
Jeg har bedt alle elever måle vitalkapacitet. Resultaterne bliver skrevet ind i et fælles googledocs dokument. På den måde har alle elever adgang til resultaterne og kan bruge tallene til at undersøge sammenhængen mellem f. eks. vitalkapacitet og køn eller vitalkapacitet og højde.

Tallene bliver ikke bare væk for eleverne og de er altid tilgængelige
Synopsisfremlæggelser med Soundcloud:
Som slutprodukt i et samfundsfagsprojekt i 2x prøvede eleverne for første gang kræfter med synopsis-skrivning i samfundsfag. Synopserne var lavet i grupper, mens de individuelt skulle fremlægge gruppe-synopsen. Fremlæggelserne foregik i matrix-grupper, men for at træne fremlæggelserne samt for at jeg kunne høre fremlæggelserne, brugte vi Soundcloud.
Det havde selvsagt flere fordele, idet eleverne dels kunne høre egne fremlæggelser og rette til, inden de faktisk skulle fremlægge for klassekammeraterne, dels kunne jeg jo høre og kommentere fremlæggelserne i ro og mag.

Tabellæsning med Screen-O-Matic:
Som alternativ til en almindelig klasse-/gruppegennemgang har jeg brugt Screen-O-Matic til tabellæsning. Fordelene er her, at alle elever er nødt til at sætte ord på og øve sig i at aflæse og forklare tabeller vha. præcis samfundsfaglig terminologi.

Ulempen er, at det tager lang tid at høre igennem, når der er 30 elever i en klasse...!
Jeg har i 2g og 3 g spansk arbejdet med Blogger i forbindelse med temalæsning. Bloggen har været brugt til meningsudveksling, sige egen mening og reagere på andres, så der skabes et diskussionsforum.
Arbejdet har været spændende, da først alt det tekniske fungerede. Der er megen fokus på skriftlighed - fint! Men jeg er i gang med at få diskussionsforum til at blive til en platform for spontan mundtlig samtale.
Jeg kunne ønske mig et bedre udseende af en blogside og bedre mulighed for at strukturere indholdet, men det kommer måske med øvelsen.
Jeg har også fået anbefalet et andet program til blogging, Wordpress, som jeg også vil prøve.

Rette opgaver med screen-cast - og googledoc.

De seneste afleveringer i min samfundsfagsklasse har været små afleveringer, hvor helt specifikke opgavetyper er blevet trænet. At det var korte afleveringer gjorde, at jeg havde mod på at kaste mig ud i screen-cast-o-matic. Det viste sig for det første at være teknisk nemt at udføre og for det andet en nemmere rette-proces, end jeg havde regnet med - det gav god mulighed for at forklare sig. Ydermere var eleverne glade for den type rettelser, da de nemmere kunne forstå og følge med i mine kommentarer. Kombinationen af en mundtlig feedback og at kunne følge med på skærmen er ret god. Jeg har dog ønsket at gøre kommentarerne nemt tilgængelige for eleverne efterfølgende, når de næste gang skal skrive en opgave af samme type. Jeg tænker, at at der måske mangler en konkret og afgrænset feedback. Derfor har jeg valgt at hver elev skal oprette et googledocs, som de skal dele med mig. Her skal de for hver aflevering selv formulere deres indsatsområde samt deres styrke i forbindelse med afleveringen. Jeg tjekker ikke deres refleksioner konskvent, men læser i dokumentet, når jeg engang imellem gerne vil se, om de flytter sig skriftligt. Her har jeg også mulighed for at kommentere på det, de skriver og på, om de har fat i, hvad de skal arbejde med og hvad, problemerne er. Tanken er, at de skal bruge dokumentet som deres læringsredskab og tjekliste i forbindelse med opgaver. Hvorvidt den del fungerer er måske tvivlsom - men jeg tror på det efterhånden som de møder de samme opgaver igen og kan se nytten af at have et samlet overblik over deres skriftlige arbejde. Lidt a la en logbog.

Erfaringer fra sidst.Googledocs,blogs, lydoptagelsesprogrammer, Mindmap42

1. I engelskundervisningen er fællesdokumenter blevet et helt naturligt og dagligt arbejdsredskab i undervisningen. Fra grammatiske stiløvelser, tekst og filmanalyse,notatknik, til klassediskussioner,er det et pædagogisk redskab der træner mundlig og skriftlige færdigheder i samspil med hinanden. Efter sidste kursusgang er der kommet hel anderledes systematiskstyr på mine delte dokumenter

2. Jeg har overvejet blogs i studiegrupper forbindelse med min 2hf klasse, som har en del koncentrationproblemer. Jeg har haft svært ved at komme igang med det, bl.a. for jeg tror at endndu et digitalt samtalerum udover alle de andre samtalerum, de har gang i, måske vil forvirre mere end det vil gavne. Derfor har jeg overvejet facebookgrupper i stedet for. Det er et sted de er i forvejen

3. Har brugt jing i forbindelse med gennemgang af forskellige engelske accenter og dialekter - hvor opgaven gik ud på optagelse af oplæsning på den den selvalgte engelske dialekt, de i grupper arbejdede med. Nogle benyttede sig af muligheden, mens de fleste ikke kunne overvinde genertheden ved optagelse af egen stemme.

4. Jeg er gået igang med brug af Mindmap42 i forbindelse med ordforrådsarbejdet i forskellige temaer. Jeg har gjort det frivilligt for eleverne om de vil lave mindmaps digitalt eller på gammeldags facon


 Google docs, Screencast-o-Matic

Jeg har arbejdet med Google docs i engelsk med stor succes. Eleverne har i deres gruppearbejde skrevet direkte i et google docs dokument og har dermed delt deres resultater med resten af klassen. På den måde har alle notater og vi kan sammen gennemgå dem og få dem rettet samtidig. Også til oversættelsesopgaver sparer man tid. Tidligere brugte vi tid på at eleverne skulle til tavlen og skrive, hvor vi nu skriver i et fælles dokument, som går meget hurtigere.

Mht. Screencast-o-Matic har jeg brugt det til gennemgang af grammatik. Eleverne blev delt op i grupper og fik nogle sætninger, de skulle fejlrette. De skulle forklare rettelserne i Sreencast-o-Matic, som om det skulle udgives på Youtube. Det fungerede rigtigt fint, da der blev lagt meget energi i at få rettelserne forklaret pædagogisk.

Jeg har også prøvet Mindmap42. Umiddelbart er jeg ikke ovenud begejstret for det, for jeg synes man bruger mere tid på teknik end indhold.

Screencast-o-matic

På mit biologihold har jeg har bedt eleverne bruge screencast-o-matic til at gennemgå figurer.

Eleverne blev bedt om at danne grupper på to personer. Halvdelen af grupperne fik en figur over mitose og den anden halvdel en figur over meiose.

Efter at eleverne havde lavet deres screencast skulle de lytte til en anden gruppes screencast og kommentere. De lyttede til en screencast over den figur de ikke selv havde.

Elevernes kommentar var at det var sjovt og de synes det kræver at de har sat sig godt ind i figuren før de laver screencast.

Sound Cloud i fransk

Mine franskelever - 9 fortsætter-elever i 2.g - blev i første time efter efterårsferien bedt om at forberede en radioudsendelse om Frankrig og 2. Verdenskrig. Vi har arbejdet med 2. Verdenskrig og jødeforfølgelse gennem en længere periode, og i ferien var de blevet bedt om at læse de introducerende sider (på dansk) til manskriptet til Louis Malles "Au revoir, les enfants". De havde altså allerede en vis viden om og et efterhånden ganske omfattende ordforråd til emnet. De arbejdede i grupper af tre og havde ret frie rammer til, hvordan de ville gribe opgaven an. Eneste krav var, at alle elever skulle sige nogenlunde lige meget. De gik til opgaven med forholdsvis stor iver og kreativitet. Nogle grupper valgte at interviewe historiske personer, andre valgte at lave en debat mellem Petain og De Gaulle, og andre gik ind i rollerne som historikere, der kunne fortælle om Frankrigs situation under 2. Verdenskrig. De kunne i processen konsultere mig efter behov. I den efterfølgende time skulle de så indspille radioudsendelsen, og da de vendte tilbage i slutningen af timen, fornemmede jeg, at de havde været meget optaget af det. Alle havde fået snakket meget fransk den pågældende time, de havde lyttet til sig selv, rettet, genindspillet flere gange m.m. Altsammen positivt og givende for eleverne, synes jeg. Endnu har jeg ikke lyttet til elevernes produkter, så jeg overvejer stadig, hvordan jeg skal give feedback, om alle skal høre alle gruppers produkter, osv. Forslag modtages gerne :-)
Jeg tænker, at Sound Cloud kan blive et godt redskab at skabe variation med i undervisningen. Mit franskhold består kun af 9 elever, så i det daglige er det ikke rigtigt et problem, at alle elever ikke får talt fransk, for det er der tid og lejlighed til. Men jeg synes helt klart, at brug af Sound Cloud gør det muligt at lave nogle kreative scenarier, som eleverne synes er sjove, og som derfor gør dem lidt mere aktive, end de til tider er...

Jysk STX: Google Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og...

Jysk STX: Google Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og...: Google Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og innovation Inden 1. kursusdag havde jeg i forvejen stiftet bekendtskab med bruge...

 Jeg har også tidlige forsøgt at bruge Google Docs i forb. m. SRP-vejledningen, men det viste sig, at eleverne foretrak at bruge Lectio. Måske handler det bare om, at rutinen er større her.

Sreencast o matic

Anne Marie Strøm:

I min 2g tysk er niveauet meget forskelligt, og da jeg fik mulighed for at have få elever til grammatik, afprøvede jeg screencast o matic på flg. måde:
1) Eleverne skulle lære at bruge de relative pronominer gennem gentagelser af mønstre. Optagelsen muliggjorde, at de kunne opdage deres egne fejl og blive mere sprogligt opmærksomme. Den grammatiske analyse skulle foretages mundtligt med curseren som følgesvend.'
2)
Et digt skulle læses op og derefter kommenteres
Idé: eleverne skulle høre deres egen udtale, skulle kunne afgøre, om resultatet var godt nok til udgivelse, skulle blive opmærksom på muligheden for en tolkning gennem oplæsning.
Bagefter blev nogle af indslagene afspillet for resten med efterfølgende responsgivning.

Evaluering: Godt værktøj med mange muligheder, både for differentiering og igangsættelse af mere passive elever. Det er jo synligt (hørligt), om de laver noget eller ej!
I forbindelse med AT i samf og eng (præsidentvalget i USA) lod vi eleverne se de to kandidaters taler til konventerne. Eleverne blev herefter delt i henh. demokrater og republikanere og fik derefter til opgave at plukke en passage i den respektive tale. Denne passage skulle så præsenteres for klassen som filmet tale.
(fremgangsmåde efter eget valg). På skrift - til aflevering - skulle eleverne begrunde de foretagne ændringer.
Vh Torben.
googledocs og soundcloud.

I forbindelse med det amerikanske præsidentvalg har vi gennemgået taler og brug af retoriske virkemidler.
Eleverne blev bedt om at lave en tale over selvvalgt emne ( i grupper) i googledocs og efterfølgende indtale den i soundcloud. I matrixgrupper har de efterfølgende bedømt de producerede taler og forklaret, hvorfor netop deres tale skal være den bedste. På klassen skal vi efterfølgende kåre og lytte til de/den bedste.

Helle, Munkensdam
Som tidligere skrevet har jeg arbejdet med

- en Wiki på mit 2g fysik-hold. Det går fint med at få indlæg ind på Wikien, jeg er dog spændt på, om de holder ved, selv om de allerede har foreslået, at vi udvider den til de tidligere fysikemner
- retning af et matematikopgavesæt for min 3g mat A-klasse ved hjælp af Screencast. Det var eleverne meget begejstrede for. Dels fik de nok flere bemærkninger end før, dels fik de andre bemærkninger end normalt, men typisk var det væsentligste, at her blev de tvunget til at bruge tid på at høre alle bemærkningerne, hvor de normalt lige bladrer dem igennem. Det vil jeg helt sikkert gentage, men jeg vil også eksperimentere med andre former for elektronisk retning. Jeg var selv spændt på, om jeg orkede at sige det samme 28 gange, det gik fint. I starten var der lidt problemer med at finde ud af, hvordan det skulle gøres rent teknisk, og hvordan jeg skulle huske, hvad jeg skulle sige. Det blev til, at jeg arbejdede med to computere. På den ene markerede jeg med rødt i deres Nspire-dokumenter, hvor der skulle kommenteres.
På den anden indtalte jeg så rettelserne. Og computerne arbejde så hhv. med at danne dokumentet/sende det til lectio, når jeg arbejdede på den anden.Det samlede tidsforbrug for mig var vel som sædvanligt. 
- have en blog for hver af mine SRP-elever. Det fungerer udmærket for mig som en logbog, men endnu har eleverne ikke brugt det så meget. Det er vel også svært, når de har andre steder at kommunikere, som Lectio

Kjeld

Forslag til Web 2.0-brug i undervisningen i BK og HI


Forslag til Web 2.0-brug i undervisningen i BK og HI
Billedkunst
Mine billedkunsthold skal præsentere hovedindholdet af forskellige udvalgte perioder/stilretninger/ismer. De får på forhånd oplyst, hvilke overordnede aspekter, de skal berøre.
Holdene inddeles i grupper og på klassen får de lejlighed til at strukturere og fordele opgaven mellem dem.
De bliver bedt om at bruge Sliderocket, hvor de både på skolen og hjemme fra kan gå ind og arbejde på det samme diasshow til præsentation af emnet.
Nogle af dem er startet i ppt, og det lader sig fint gøre at overføre dette til Sliderocket, men det viser sig tilsyneladende desværre, at ikke alle effekter kommer med over.
Som supplement  bliver de bedt om at tage en første indføring til deres periode via appen Kunstguide

Historie
Et hold har om De slesvigske krige, indførelsen af en fri forfatning og genforeningen. De bliver bedt om at holde nogle oplæg om emnet, og bl.a. benytte sig af appen Historisk Atlas.

Screencast-o-matic

I biolog har jeg ladet eleverne afprøve Screencast-o-matic som en alternativ måde at gennemgå figurer på.

En klassisk opgaveformulering som: ”Forklar figur 128 ”Den kemiske evolution” højt for dig selv (eller hinanden)” er blevet omformuleret til:

”Anvend screencast-o-matic til at forklare figur 128 ”Den kemiske evolution” højt for dig selv. Find sammen to og to og lyt til hinandens optagelser.”

I biologi er erfaringerne:
1.       Eleverne foretrækker at samarbejdede omkring opgaven (en person indtaler) frem for at sidde alene med opgaven som der var lagt op til i formuleringen.

2.       Nogle elever fandt værktøjet motiverende (overvejende drengene) og andre (specielt de meget dygtige piger) fandt at det var tidskrævende sammenlignet med en traditionel gennemgang. Det tyder på at drengene er mindre perfektionistiske og griner af deres småfejl, mens pigerne retter og retter til det er perfekt.  
I den kommende uge vil jeg anvende redskabet i kemiundervisningen i emnet: IR-spektroskopi. Her skal eleverne løse individuelle opgaver (tolke spektre) i grupper som præsenteres på klassen.

søndag den 4. november 2012

Google Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og innovationGoogle Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og innovation

Inden 1. kursusdag havde jeg i forvejen stiftet bekendtskab med brugen af Google Docs. Brugen af dette pædagogiske redskab har jeg fortsat i perioden efter 1. kursusdag i både min undervisning i samfundsfag og innovation samt i vejledningsfasen i forbindelse med SRP. Derudover har jeg forsøgt mig med opgaveretning i samfundsfag med brug af programmet Screencast-O-Matic.
Brugen af Google Docs har jeg med blandet succes brugt undervisningen. Programmet har den klare fordel at det er et let og smidigt program at bruge hvis man skal dele information i undervisningen. Det drejer sig når eleverne arbejder i grupper hvor de samtidigt kan skrive i samme dokument eller når der skal formidles/deles information fælles på klassen – både når det er noget materiale jeg har udarbejdet og vil gennemgå eller når eleverne skal fremlægge noget på klassen/ved tavlen. Her har Google Docs den klare fordel at det er hurtigt og let at bruge og redigere i – det er ikke et så statisk materiale som et pdf-filer er og til dels også word-dokumenter.

Hvis man skal bruge Google Docs meget på et hold/klasse kan det klart anbefales at eleverne oprettes som brugere og at man laver nogle mapper/drev som deles.  Bruges værktøjet kun sporadisk på et hold kan man godt nøjes med at dele via link. 

Nedenfor er et eksempel fra en innovationstime hvor eleverne i grupper fik til opgave at lave noter til et kapitel i lærebogen samt komme med eksempler til nogle centrale begreber.

I SRP-vejledningen har jeg forsøgt at lette kommunikationen mellem elevenen og de 2 vejledere. Dette har jeg netop søsat og har derfor ikke så meget erfaring med Google Docs i denne sammenhæng.

Min brug af Screencast-O-Matic var som udgangspunkt tænkt i forbindelse med opgaveretning i samfundsfag. Jeg har tidligere stiftet bekendtskab med programmet Jing. Da jeg ville bruge Screencast-O-Matic ved opgaveretning i medio oktober havde jeg lidt tekniske problemer med at få lyden til at fungere og jeg endte med at rette opgaverne på min sædvanlige måde – nemlig elektronisk via kommentar-bokse i word. Min ilddåb med Screencast-O-Matic er derfor udsat til medio november hvor næste opgavesæt venter…. 

Allan Gade Jacobsen - Ribe Katedralskole

Kursussite

Hej Kursister.

Kursets hjemmeside kan findes på hjemmesiden:

https://sites.google.com/site/jyskstx20/

/Peter

Forsøg med blog og soundcloud

Jeg har siden første kursusdag prøvet blog-arbejde og Soundcloud af. I engelsk havde mine 2g-elever på B-niveau afleveret en kommenterende/diskuterende opgave på baggrund af et Johanne Schmidt-Nielsen udsagn. Jeg rettede deres opgaver og stillede hver elev to mere eller mindre polemiske spørgsmål de så skulle forholde sig til. Jeg lavede et indlæg på min blog, hvor jeg bad eleverne i klasse om at sende deres svar/kommentarer til mine spørgsmål. Jeg forestillede mig, at bloggen ideelt set kunne blive et diskussions- og udvekslingsforum, som jeg og eleverne kunne gå lidt til og fra.

Successen var om ikke begrænset så i alt fald delvis. 5-6 elever skrev på bloggen yderlige 6-7 stykker opgav at skrive på bloggen - invitationen var i de flestes tilfælde gået tabt i deres indbokse - men de skrev så istedet til mig via lectio - skolens kommunikationsplatform.
Der var 10 elever jeg ikke fik nogen yderligere debat i gang med. Det skyldes givetvis, at jeg ikke tvang eleverne til at svare på mine spørgsmål eller opsatte sanktioner, hvis de ikke gjorde. Det vil jeg givetvis lave om på, hvis jeg laver en lignende aktivitet fremover - så her er der en klar løsning på et problem. Tvang og sanktioner vil øge trafikken af meningsudvekslinger og elev-input.

Men der er, for mig at se, et presserende spørgsmål/problem: På vores skole er lectio så integreret en del af elevernes og lærernes hverdag, at jeg umiddelbart kan have lidt svært ved at argumentere for at fagligt arbejde som ovennævnte bør foregå via min blog. Eleverne bruger konstant lectio, tjekker deres beskeder og skema i tide og utide - så lectio er en fin platform for hurtig kommunikation mellem lærere og elever. Derfor insisterede jeg ikke på, at de elever, der endte med at svare på mine spørgsmål gennem lectio skulle skrive på min blog - i sidste ende ud fra en betragtning om, at det faglige indhold af opgaven også var sikret selvom kommunikationen foregik ad en anden elektronisk kanal.

Dog kan jeg godt se, at det er værdifuldt, at bloggen kan fungere som en viden- og inspirationsbank, hvor eleverne hurtigt kan få overblik over en mængde stof.

Konklusionen er nok: Jeg er ikke færdig med blogs - jeg kan sagtens se nogle muligheder, men vil nøje overveje, hvilket formål det tjener - og ikke udelukkende forvente at eleverne omfavner et web 2.0-medium.
Jo, det afhænger i høj grad af elevernes fortrolighed med og tilvænning, men jeg tror, at jeg i mange tilfælde vil benytte 2.0 værktøjer som eksempelvis Soundcloud som et alternativ til en anden arbejdsform eller aktivitet. Det gjorde jeg i samme klasse og en 2HF-klasse - på baggrund af en engelsk tekst havde jeg planlagt forskellige gruppearbejder med produktkrav. Eleverne fik valgmuligheder i forhold til produktkravet - eksempelvis såledeles:

-          Write a speech in which you criticize the educational system in the USA. You must make clear in your speech what the problem is about the American educational system and how the American society is actually based on class and privileges and not a meritocracy. You must refer to “The Rejection” and use facts about the educational system – e.g. prices for education at universities. You can present your speech in class or go to Soundcloud and record it.
-
-          Make an interview with Woody Allen in which you ask questions about why he has written “The Rejection”. What does he want to say, why has he chosen the satirical writing style. In other words: Ask questions and let Woody Allen answer them – your questions and answers must be based on your analysis and interpretation of “The Rejection”. Record the interview on your mobile phone either as a sound file (go to Soundcloud) or a movie file. Or act out the interview in class.

Jeg ved ikke om jeg havde forventet, at eleverne med det samme og alle over en kam hoppede på eksempelvis Soundcloud. Tendensen var, at cirka halvdelen af grupperne var mest trygge ved at præsentere deres arbejde i klassen fremfor gennem Soundcloud. Og det synes jeg var helt ok ,fordi jeg ikke lige kunne gennemskue, at der ville være en faglig og læringsmæssig fordel i at insistere på brugen af web 2.0 værktøjer, udover, at eleverne og deres arbejde vil fungere som forsøgskaniner for mine tanker om web 2.0. 
 Der er aktiviteter, hvor jeg kan se en klar fordel og fine muligheder i at lade eleverne benytte især Soundcloud - det er meget godt beskrevet af an anden af kursets deltager i indlægget om Soundcloud i tyskundervisningen - så jeg vil helt sikkert vende tilbage til dét værktøj. Men jeg er ikke helt færdig med at tænke over, i hvilke tilfælde jeg vil insistere på, at eleverne bruger web 2.0-værktøjer.

mandag den 29. oktober 2012

Forsøg med diverse web 2.0 redskaber

Google.doc som fælles gruppearbejdsark

I et i år netop startet fag - kinesisk områdestudium - er vi to lærere tilknyttet og deler undervisningen imellem os. Dvs. planlægningen er lidt AT-agtig og det er derfor vigtigt, at vi hver især følger med i hinandens undervisning. 

I dette fag arbejdes der en del caseorienteret, hvilket ofte betyder at eleverne deles op i grupper, som arbejder med forskellige cases/emner. I den sammenhæng er google doc blevet brugt med stor succes. Grupperne arbejder på samme tid i dokumentet blot under hvert deres afsnit med hvert deres emne. På den måde kan samme dokument tjene som alles noteark uanset om præsentationen af gruppearbejdet foregår i matrixgrupper eller på klassen. Derudover har de to lærere tilknyttet faget mulighed for løbende at kigge med i hinandens gruppearbejde med eleverne og derved holde sig orienteret.

Blogger

I et forløb om netværksindividet i 2cSa har klassen fået til opgave at lave et blogindlæg som kommentar til et af indlæg på Naser Khaders blog omkring den mulige demokratiske effekt af Reality TV. 2cSas blogindlæg skulle dog ikke lægges på selve Naser Khaders blog - det var dog tilladt, hvis nogen havde lyst - men i stedet skulle elevernes blogindlæg lægges på 2cSas egen blog. Blogindlæggene skulle forfattes individuelt eller to og to og krævede derfor at alle gav lyd fra sig, så ingen kunne gemme sig.  

Pointen ved denne opgave var først og fremmest, at eleverne skulle prøve kræfter med et af de mange redskaber som "netværksindividet" benytter og at de skulle anvende deres samfundsfaglige begreber aktivt i en kommentar til Naser Khader. Man kunne naturligvis have bedt dem lægge indlægget direkte på Khaders blog, men det ville sandsynligvis have fået nogle til at bakke lidt ud af projektet. Derimod er 2cSas blog nu blevet et alternativ til den mundtlige debat på klassen og bloggen vil fremover fungere som et debatforum, hvor klassen kan diskutere udvalgte samfundsfaglige emner.

tirsdag den 23. oktober 2012

Soundcloud på bloggen

I 1k sa har vi et forløb om politiske ideologier og partier. I den forbindelse slutter vi af med at lave en paneldebat, mellem "partilederne" fra hvert parti. Normalt vil jeg arrangere dette lille rollespil helt uden brug af it. Men denne gang har jeg bedt eleverne bruge såvel en blog oprettet til klassen – "blogpolitik" – samt Soundcloud.

Alle elever blev bedt om at vælge et parti i folketinget som de gerne ville repræsentere. Da der var max fire på hvert parti forskød jeg partierne fire koloner til højre, så jeg var sikker på at ingen bevidst havde valgt et parti som de allerede var enig med.

Nu var opgaven at hvert parti skulle undersøge moderpartiets holdninger i til fire på forhånd valgte emner og derefter skrive en "partiledertale" som de skulle indtale på en Soundcloud for derefter at lægge den op på Blogpolitikken.

Som optakt til partilederdebatten hørte vi hvert partis Soundcloud-tale, som nu ligger på bloggen, klar til at blive genhørt eller kommenteret i forbindelse med et andet forløb eller endda til eksamen.

Du kan høre et eksempel her.

Venligst
Mogens G. Andersen
Munkensdam Gymnasium

lørdag den 13. oktober 2012

Soundcloud i tysk - det gør jeg igen!

To fredage - i går og for 14 dage siden (den 28.09) - skulle jeg have et opsamlingsmodul i 4. lektion med mit tyskhold. Jeg besluttede mig for at afprøve soundcloud, da 4. lektion om fredagen jo ikke lige er ugens nemmeste lektion. I de "almindelige" tysktimer er vi i gang med "Märchen", men jeg tænkte, det ville være godt at lave noget helt andet i de to ydermoduler.

1. modul: Eleverne fik et ark "Ein Interview vorbereiten und durchführen", hvor de kort sagt fik at vide, de parvis/i mindre grupper skulle lave et interview og optage det på soundcloud. De skulle lade som om det var et indslag i en tysk radio for unge. Det overordnede tema var "Jung sein in Dänemark 2012". Der var ideer (fx "Verhältnis zu der Familie") og lidt hjælp på arket fra mig.
Der var stor skepsis over for teknikken - flere sagde fx "jeg har ikke en smartphone/Iphone", "SKAL vi optage det?", så jeg må sige, jeg ikke havde de store forventninger til resultatet. Eleverne gik dog glade i gang med at forberede interviewet!

2. modul: Lå 14 dage efter det første modul (indimellem havde vi vores "almindelige" tysktimer), så jeg var noget spændt i går. Især på om jeg/vi kunne få teknikken til at virke. Og jeg syntes sowieso ikke, at oddsene var så gode - sidste time inden eftersferien..MEN hold da op! Mine bekymringer blev gjort til skamme! Det blev bare så godt!

Jeg evaluerede mundtligt med dem: "Man arbejdede det, man skulle sige godt igennem og var derfor mere sikker på, det var rigtigt" "Vi fik snakket en masse tysk". "Mere frit end tekstanalyse; stadig korrekt tysk, en mere levende måde". "Vi lærer nye ord". "Ville være godt med et mindre bredt emne - måske debat om specifikt emne". "Kunne høre sin egen udtale – og lære af det."

Mine tanker/observationer: Fantastisk, at ALLE elever var aktive og fik talt en mase tysk! Jeg er meget begejstret for soundcloud og var helt høj efter timen i går. Eleverne folder sig mere ud - de tør mere, fordi de ikke står foran holdet og taler tysk. De fik både skrevet og talt rigtig meget tysk. Og de havde det sjovt - både mens de lavede interviewet, og mens de hørte hinandens. Det var skønt at få de elever med, der ikke plejer at sige noget frivilligt.
Jeg vil helt sikkert bruge det igen. Fx også i forbindelse med opsamling på et forløb - lade dem samle op på hver deres tekst (i grupper) og så præsentere det for hinanden via Soundcloud. Jeg spurgte eleverne, hvad de syntes om den idé, og de var positive:-) Så må jeg se, hvordan det går i praksis.

Hilsen fra en "høj" tysklærer;-)

fredag den 12. oktober 2012

Dette var først lagt som en kommentar, men på opfordring ophøjes det hermed til et indlæg. Og så har jeg uddybet det, så I kan kommentere på det

Mine aktuelle projekter er


 • Mit 2g fysik B hold laver en Wiki over vores emner , som skal være en fælles notesamling for holdet til brug ved eksamen.
  Foreløbigt går det godt, nok fordi de kan se et mål med det. Jeg har brugt noget tid sammen med klassen på at få nogle aftaler på plads. De sidste aftaler er:
  I starten af en lektion udnævnes en forfatter, som skal forfatte en side om dagens emne. Han har så mulighed for at tage gode notater i timen, og så skal skal hun skrive siden færdig hjemme. Til rådighed er også figurerne i min powerpointpræsentation, men her mangler jo ord, så de bliver tilføjet, eller man finder andre figurer.
  Inden næste lektion har to udnævnte kommentatorer gennemlæst siden og skriver så enten, at der mangler figurer eller lignende, eller tilføjer dem selv. De skal så i lektionen gøre rede for deres kommentarer.
  Inden eksamen vil jeg se siderne igennem for fejl, men ellers ikke blande mig.
  Det pædagogiske formål er at få eleverne til at formulere sig i større sammenhæng  om et emne - uden at få elevtid for det! - og tænke over andres formuleringer.
  Wikien er ikke offentlig aht. ophavsrettigheder til figurerne. Det er så for mig som at have det på et intranet, men det er måske fejlfortolket?
 • Mit 3g matematik A hold har netop afleveret et opgavesæt elektronisk, som jeg vil rette mundtligt med Screencast for at kunne komme med andre kommentarer end dem, jeg normalt skriver.
 • På dette matematikhold er der 11 elever, jeg vejleder i SRP. Jeg har oprettet en blog til hver af dem, og meningen er, at dette skal være en logbog for vejledningen. Her er vi lige kommet i gang, og jeg er usikker på, om eleverne vil bruge det.
  De andre vejledere er endnu ikke med i bloggene, men jeg overvejer at invitere dem med.
  Bloggene er ikke offentlige, da det jo er en lidt privat kommunikation.   


søndag den 7. oktober 2012

Nyt på bloggen?

Skal vi ikke høre lidt om, hvad I går og pusler med i klasseværelserne og foran computerne?

søndag den 30. september 2012

Mere inspiration

I kan måske finde mere inspiration i denne wiki baseret på erfaringer fra kurser som det I deltager i

http://itcfynweb20.wikispaces.com/

God fornøjelse!

onsdag den 19. september 2012

Google-doc og elevaktivering I en af mine klasser er det ikke altid lige nemt at gøre eleverne forpligtede på det, der bliver sagt i klasserummet - hverken på det jeg som lærer eller det, de andre elever bidrager med. Jeg afholdt derfor en time, hvor jeg ingen noter skrev. I stedet brugte jeg et fælles google-dokument, der var projekteret op på tavlen. Undervejs i mine små oplæg om dagens lektie og elevernes bidrag hertil, fik grupperne på skift ansvar for at føre noter til det, der foregik. Både til det, jeg sagde og det eleverne kom med. Grupperne fik ikke på forhånd at vide, hvornår de skulle skrive noter. Ingen andre måtte notere end dem, der havde fået det som opgave, hvilket gør det relativt nemt at opdage, hvem der ikke på et eller andet plan er med på, hvad der foregår i timen. Øvelsen kunne nemt udvides med at lade udvalgte grupper følge op på hinandens noter og skrive det til, der evt manglede i den første gruppes noter. Fordele: Timen blev mere dynamisk, eleverne skulle forholde sig til, hvad der blev sagt og ikke bare tage konklusionerne på tavlen. Eleverne havde et tydeligt ansvar. Ulemper: Der er ofte tekniske problemer. I starten kunne de ikke lade være med at skrive pjank og pjat og skrive i hinandens noter. Udfordringer: Det kræver stram styring at veksle mellem, hvornår det er mundtligt og hvornår der skal skrives noter. Jeg valgte at lade "den ansvarshavende gruppe" skrive undervejs i klassedialogen, for at der ikke gik meget lang tid med at sidde og diskutere den præcise ordlyd af det, der skulle skrives, hvilket tager tempoet ud af timen. I stedet skulle dokumentet fungere som et note-dokument og ikke være sprogligt perfekt.

søndag den 16. september 2012

samling af mobiltelefonvideoer

Et teknisk spørgsmål. Jeg vil lade mine elever videofilme en fysikøvelse, men de skal jo ikke filme det hele, kun udvalgte dele. De får så en række mindre videofilm, som de så skal speake til ved hjælp af screencast. Kan man let samle/redigere videoerne, eller skal de blot afspille de enkelte småbidder og brug pausning i Screencast?

mvh
Kjeld Reese

torsdag den 13. september 2012

jeg har et teknisk spørgsmål som vist kræver et teknisk svar. Jeg har hidtil indsamlet e-mailadresser fra mine klasser gennem googledocs fællesdokumenter, men ville idag prøve gennem " formular" i mit drev. Kan jeg dele med min klasse via et link, ligesom vi gjorde med "klik her" på Jysk Stx hjemmeside? jeg har jo nemlig ikke deres e-mailadresser endnu? Mvh Hanne Albinus Ribe

søndag den 9. september 2012

Får I gjort jer nogen tanker?

Nu er det ved at være en uge siden I var på kursus. Får I gjort jer nogen tanker? Har i prøvet noget af? Del erfaringer og overvejelser med hinanden her.

lørdag den 25. august 2012

Velkommen i Blogger

Velkommen til den fælles blog for web 2.1. kurset på Munkensdam Gymnasium for Ribe Katedralskole, Horsens Statsskole og Munkensdam Gymnasium i efteråret 2013. Denne blog skal fungere som en fælles kommunikationsplatform for deltagere og instruktører. I løbet af den selvstændige arbejdsperiode, hvor deltagerne skal arbejde med web 2.0 værktøjer i egen undervisning, bruges bloggen til at reflektere over arbejdet, og meget gerne til at give inspiration til kollegerne ved at lægge links til nogle af de ting, der arbejdes med. Korte beskrivelser af forløb, omstændigheder, hvilke web 2.0 værktøjer der er anvendt - og endelig både de gode og de lidt mindre gode oplevelser, der kommer ud af det. Både instruktører og kolleger opfordres til at følge med på bloggen, og give respons på indlæggene.