søndag den 30. september 2012

Mere inspiration

I kan måske finde mere inspiration i denne wiki baseret på erfaringer fra kurser som det I deltager i

http://itcfynweb20.wikispaces.com/

God fornøjelse!

onsdag den 19. september 2012

Google-doc og elevaktivering I en af mine klasser er det ikke altid lige nemt at gøre eleverne forpligtede på det, der bliver sagt i klasserummet - hverken på det jeg som lærer eller det, de andre elever bidrager med. Jeg afholdt derfor en time, hvor jeg ingen noter skrev. I stedet brugte jeg et fælles google-dokument, der var projekteret op på tavlen. Undervejs i mine små oplæg om dagens lektie og elevernes bidrag hertil, fik grupperne på skift ansvar for at føre noter til det, der foregik. Både til det, jeg sagde og det eleverne kom med. Grupperne fik ikke på forhånd at vide, hvornår de skulle skrive noter. Ingen andre måtte notere end dem, der havde fået det som opgave, hvilket gør det relativt nemt at opdage, hvem der ikke på et eller andet plan er med på, hvad der foregår i timen. Øvelsen kunne nemt udvides med at lade udvalgte grupper følge op på hinandens noter og skrive det til, der evt manglede i den første gruppes noter. Fordele: Timen blev mere dynamisk, eleverne skulle forholde sig til, hvad der blev sagt og ikke bare tage konklusionerne på tavlen. Eleverne havde et tydeligt ansvar. Ulemper: Der er ofte tekniske problemer. I starten kunne de ikke lade være med at skrive pjank og pjat og skrive i hinandens noter. Udfordringer: Det kræver stram styring at veksle mellem, hvornår det er mundtligt og hvornår der skal skrives noter. Jeg valgte at lade "den ansvarshavende gruppe" skrive undervejs i klassedialogen, for at der ikke gik meget lang tid med at sidde og diskutere den præcise ordlyd af det, der skulle skrives, hvilket tager tempoet ud af timen. I stedet skulle dokumentet fungere som et note-dokument og ikke være sprogligt perfekt.

søndag den 16. september 2012

samling af mobiltelefonvideoer

Et teknisk spørgsmål. Jeg vil lade mine elever videofilme en fysikøvelse, men de skal jo ikke filme det hele, kun udvalgte dele. De får så en række mindre videofilm, som de så skal speake til ved hjælp af screencast. Kan man let samle/redigere videoerne, eller skal de blot afspille de enkelte småbidder og brug pausning i Screencast?

mvh
Kjeld Reese

torsdag den 13. september 2012

jeg har et teknisk spørgsmål som vist kræver et teknisk svar. Jeg har hidtil indsamlet e-mailadresser fra mine klasser gennem googledocs fællesdokumenter, men ville idag prøve gennem " formular" i mit drev. Kan jeg dele med min klasse via et link, ligesom vi gjorde med "klik her" på Jysk Stx hjemmeside? jeg har jo nemlig ikke deres e-mailadresser endnu? Mvh Hanne Albinus Ribe

søndag den 9. september 2012

Får I gjort jer nogen tanker?

Nu er det ved at være en uge siden I var på kursus. Får I gjort jer nogen tanker? Har i prøvet noget af? Del erfaringer og overvejelser med hinanden her.