mandag den 17. december 2012

Efteruddannelse gavner ufaglærte

Gruppe: Mette Julie og Mie

Vi har valgt artiklen ”Efteruddannelse gavner ufaglærte” fra Politiken. Artiklen udkom lørdag d. 13. oktober 2012. Refleksivitet: For 50 år siden fulgte man sine forældres fodspor, og man tænkte på, hvad der var bedst for samfundet, at man gør. I dag følger man sine egne drømme, og tænker mere på, hvad der er bedst for en selv. 

Joakim B. Olsen(Liberal Alliance) mener, at man ikke skal efteruddanne sig, hvis det ikke er relevant for dig selv og din arbejdsplads. Man skal ikke uddanne sig for uddannelsens skyld. På den anden side af Folketinget mener Eigil Andersen(SF) at efteruddannelser er en god ting, som avler noget godt, for ”Sandheden er vel, at alle job i Danmark i dag kræver en opkvalificering”. 

Vi mener at efteruddannelse er et tegn på refleksivitet, da det betyder at man har mulighed for at være noget andet end sine forældre. F.eks. hvis din far er skomager, behøver du nødvendigvis ikke at blive præcis det samme. Du kan sagtens arbejde indenfor samme branche, men du kan nu efteruddanne dig, så du får højere rang end din far havde. Derudover viser artiklen også at det er de ufaglærte, der tager imod tilbuddet om efteruddannelse. Det viser, at selvom man vælger ikke at tage gymnasiet eller gøre som alle de andre gør, så kan man stadig bagefter blive til noget. De muligheder var der ikke for 50 år siden. 

Man kan også perspektivere til risikosamfundet, da der hele tiden er en risiko for, at blive fyret, hvis du vælger ikke at efteruddanne dig, for så kan der komme en anden person, som valgte at efteruddanne sig, og tage jobbet fra dig. 

Vi kan også perspektivere til ekspertgørelsen, for efteruddannelse betyder at vi gør os selv til eksperter på en hel masse områder, og det betyder at arbejdsstederne stoler på, at det vi har lært på kurserne er rigtigt, og derfor får vi respekt og bliver ophøjet på den måde, og kan skaffe os de jobs, vi ønsker.mandag den 5. november 2012

Her er vores web2 om web2-præsentation...

Samf'erne: Allan, Hanne & Trine

http://prezi.com/sf_18agogqwk/edit/#10_4230819
Wikispaces er helt oplagt brugbart i billedkunst. Fx ved repetition af forskellige begreber som  lys, farve, rum, perspektiv, komposition, gengivelsesstrategier osv. Det lægger op til en mere struktureret gennemgang, end fx begrebskort.
Det vil også kunne bruges i forhold til de mest kendte kunstnere i en bestemt periode m.m.


Analyzing Short Stories
Jeg har i faget tysk arbejdet med google docs i forbindelse med et projekt vi kører på Ribe Katedralskole om omlagt skriftlig elevtid, men det kan sagtens bruges i den almindelige sprogundervisning, evt. i forbindelse med undervisningsdifferentiering. Jeg havde valgt 8 elever ud fra mit tyskhold (TyF/B) med skriftlige problemer. De skulle blive på skolen i en ekstra lektion og skrive en del af en aflevering (oversættelse med 3 elevtimer).

  • Målsætning: Støtte svage elever i at udvikle deres skriftlige tysk.
  • Opgave: Eleverne skriver skiftevis en sætning i det fælles dokument, som med projektor vises på tavlen. Den elev som skriver sætningen forklarer samtidig, hvorfor hun har valgt at skrive sætningen, som hun har (fokus på kongruens, ordstilling og stærke og svage verbers bøjning). Derefter giver de øvrige elever feedback eller jeg griber ind med spørgsmål og kommentarer. Vi kan fx tilføje en sætningsanalyse direkte på tavlen.
  • Evaluering: Godt pædagogisk redskab i forhold til at løfte elever skriftligt. Jeg kan se og hør, hvor det går galt for eleven og eleven hjælpes umiddelbart på vej og kan stille spørgsmål. Vi kan tale grammatik og sammen finde de rette dokumenter frem i lectio. Eleverne var meget glæde for at blive taget i hånden med en konkret aflevering
På mit biologihold har vi lavet undersøgelse af vitalkapacitet.
Jeg har bedt alle elever måle vitalkapacitet. Resultaterne bliver skrevet ind i et fælles googledocs dokument. På den måde har alle elever adgang til resultaterne og kan bruge tallene til at undersøge sammenhængen mellem f. eks. vitalkapacitet og køn eller vitalkapacitet og højde.

Tallene bliver ikke bare væk for eleverne og de er altid tilgængelige
Synopsisfremlæggelser med Soundcloud:
Som slutprodukt i et samfundsfagsprojekt i 2x prøvede eleverne for første gang kræfter med synopsis-skrivning i samfundsfag. Synopserne var lavet i grupper, mens de individuelt skulle fremlægge gruppe-synopsen. Fremlæggelserne foregik i matrix-grupper, men for at træne fremlæggelserne samt for at jeg kunne høre fremlæggelserne, brugte vi Soundcloud.
Det havde selvsagt flere fordele, idet eleverne dels kunne høre egne fremlæggelser og rette til, inden de faktisk skulle fremlægge for klassekammeraterne, dels kunne jeg jo høre og kommentere fremlæggelserne i ro og mag.

Tabellæsning med Screen-O-Matic:
Som alternativ til en almindelig klasse-/gruppegennemgang har jeg brugt Screen-O-Matic til tabellæsning. Fordelene er her, at alle elever er nødt til at sætte ord på og øve sig i at aflæse og forklare tabeller vha. præcis samfundsfaglig terminologi.

Ulempen er, at det tager lang tid at høre igennem, når der er 30 elever i en klasse...!