mandag den 5. november 2012

Screencast-o-matic

På mit biologihold har jeg har bedt eleverne bruge screencast-o-matic til at gennemgå figurer.

Eleverne blev bedt om at danne grupper på to personer. Halvdelen af grupperne fik en figur over mitose og den anden halvdel en figur over meiose.

Efter at eleverne havde lavet deres screencast skulle de lytte til en anden gruppes screencast og kommentere. De lyttede til en screencast over den figur de ikke selv havde.

Elevernes kommentar var at det var sjovt og de synes det kræver at de har sat sig godt ind i figuren før de laver screencast.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar