mandag den 5. november 2012

Sreencast o matic

Anne Marie Strøm:

I min 2g tysk er niveauet meget forskelligt, og da jeg fik mulighed for at have få elever til grammatik, afprøvede jeg screencast o matic på flg. måde:
1) Eleverne skulle lære at bruge de relative pronominer gennem gentagelser af mønstre. Optagelsen muliggjorde, at de kunne opdage deres egne fejl og blive mere sprogligt opmærksomme. Den grammatiske analyse skulle foretages mundtligt med curseren som følgesvend.'
2)
Et digt skulle læses op og derefter kommenteres
Idé: eleverne skulle høre deres egen udtale, skulle kunne afgøre, om resultatet var godt nok til udgivelse, skulle blive opmærksom på muligheden for en tolkning gennem oplæsning.
Bagefter blev nogle af indslagene afspillet for resten med efterfølgende responsgivning.

Evaluering: Godt værktøj med mange muligheder, både for differentiering og igangsættelse af mere passive elever. Det er jo synligt (hørligt), om de laver noget eller ej!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar