mandag den 29. oktober 2012

Forsøg med diverse web 2.0 redskaber

Google.doc som fælles gruppearbejdsark

I et i år netop startet fag - kinesisk områdestudium - er vi to lærere tilknyttet og deler undervisningen imellem os. Dvs. planlægningen er lidt AT-agtig og det er derfor vigtigt, at vi hver især følger med i hinandens undervisning. 

I dette fag arbejdes der en del caseorienteret, hvilket ofte betyder at eleverne deles op i grupper, som arbejder med forskellige cases/emner. I den sammenhæng er google doc blevet brugt med stor succes. Grupperne arbejder på samme tid i dokumentet blot under hvert deres afsnit med hvert deres emne. På den måde kan samme dokument tjene som alles noteark uanset om præsentationen af gruppearbejdet foregår i matrixgrupper eller på klassen. Derudover har de to lærere tilknyttet faget mulighed for løbende at kigge med i hinandens gruppearbejde med eleverne og derved holde sig orienteret.

Blogger

I et forløb om netværksindividet i 2cSa har klassen fået til opgave at lave et blogindlæg som kommentar til et af indlæg på Naser Khaders blog omkring den mulige demokratiske effekt af Reality TV. 2cSas blogindlæg skulle dog ikke lægges på selve Naser Khaders blog - det var dog tilladt, hvis nogen havde lyst - men i stedet skulle elevernes blogindlæg lægges på 2cSas egen blog. Blogindlæggene skulle forfattes individuelt eller to og to og krævede derfor at alle gav lyd fra sig, så ingen kunne gemme sig.  

Pointen ved denne opgave var først og fremmest, at eleverne skulle prøve kræfter med et af de mange redskaber som "netværksindividet" benytter og at de skulle anvende deres samfundsfaglige begreber aktivt i en kommentar til Naser Khader. Man kunne naturligvis have bedt dem lægge indlægget direkte på Khaders blog, men det ville sandsynligvis have fået nogle til at bakke lidt ud af projektet. Derimod er 2cSas blog nu blevet et alternativ til den mundtlige debat på klassen og bloggen vil fremover fungere som et debatforum, hvor klassen kan diskutere udvalgte samfundsfaglige emner.

tirsdag den 23. oktober 2012

Soundcloud på bloggen

I 1k sa har vi et forløb om politiske ideologier og partier. I den forbindelse slutter vi af med at lave en paneldebat, mellem "partilederne" fra hvert parti. Normalt vil jeg arrangere dette lille rollespil helt uden brug af it. Men denne gang har jeg bedt eleverne bruge såvel en blog oprettet til klassen – "blogpolitik" – samt Soundcloud.

Alle elever blev bedt om at vælge et parti i folketinget som de gerne ville repræsentere. Da der var max fire på hvert parti forskød jeg partierne fire koloner til højre, så jeg var sikker på at ingen bevidst havde valgt et parti som de allerede var enig med.

Nu var opgaven at hvert parti skulle undersøge moderpartiets holdninger i til fire på forhånd valgte emner og derefter skrive en "partiledertale" som de skulle indtale på en Soundcloud for derefter at lægge den op på Blogpolitikken.

Som optakt til partilederdebatten hørte vi hvert partis Soundcloud-tale, som nu ligger på bloggen, klar til at blive genhørt eller kommenteret i forbindelse med et andet forløb eller endda til eksamen.

Du kan høre et eksempel her.

Venligst
Mogens G. Andersen
Munkensdam Gymnasium

lørdag den 13. oktober 2012

Soundcloud i tysk - det gør jeg igen!

To fredage - i går og for 14 dage siden (den 28.09) - skulle jeg have et opsamlingsmodul i 4. lektion med mit tyskhold. Jeg besluttede mig for at afprøve soundcloud, da 4. lektion om fredagen jo ikke lige er ugens nemmeste lektion. I de "almindelige" tysktimer er vi i gang med "Märchen", men jeg tænkte, det ville være godt at lave noget helt andet i de to ydermoduler.

1. modul: Eleverne fik et ark "Ein Interview vorbereiten und durchführen", hvor de kort sagt fik at vide, de parvis/i mindre grupper skulle lave et interview og optage det på soundcloud. De skulle lade som om det var et indslag i en tysk radio for unge. Det overordnede tema var "Jung sein in Dänemark 2012". Der var ideer (fx "Verhältnis zu der Familie") og lidt hjælp på arket fra mig.
Der var stor skepsis over for teknikken - flere sagde fx "jeg har ikke en smartphone/Iphone", "SKAL vi optage det?", så jeg må sige, jeg ikke havde de store forventninger til resultatet. Eleverne gik dog glade i gang med at forberede interviewet!

2. modul: Lå 14 dage efter det første modul (indimellem havde vi vores "almindelige" tysktimer), så jeg var noget spændt i går. Især på om jeg/vi kunne få teknikken til at virke. Og jeg syntes sowieso ikke, at oddsene var så gode - sidste time inden eftersferien..MEN hold da op! Mine bekymringer blev gjort til skamme! Det blev bare så godt!

Jeg evaluerede mundtligt med dem: "Man arbejdede det, man skulle sige godt igennem og var derfor mere sikker på, det var rigtigt" "Vi fik snakket en masse tysk". "Mere frit end tekstanalyse; stadig korrekt tysk, en mere levende måde". "Vi lærer nye ord". "Ville være godt med et mindre bredt emne - måske debat om specifikt emne". "Kunne høre sin egen udtale – og lære af det."

Mine tanker/observationer: Fantastisk, at ALLE elever var aktive og fik talt en mase tysk! Jeg er meget begejstret for soundcloud og var helt høj efter timen i går. Eleverne folder sig mere ud - de tør mere, fordi de ikke står foran holdet og taler tysk. De fik både skrevet og talt rigtig meget tysk. Og de havde det sjovt - både mens de lavede interviewet, og mens de hørte hinandens. Det var skønt at få de elever med, der ikke plejer at sige noget frivilligt.
Jeg vil helt sikkert bruge det igen. Fx også i forbindelse med opsamling på et forløb - lade dem samle op på hver deres tekst (i grupper) og så præsentere det for hinanden via Soundcloud. Jeg spurgte eleverne, hvad de syntes om den idé, og de var positive:-) Så må jeg se, hvordan det går i praksis.

Hilsen fra en "høj" tysklærer;-)

fredag den 12. oktober 2012

Dette var først lagt som en kommentar, men på opfordring ophøjes det hermed til et indlæg. Og så har jeg uddybet det, så I kan kommentere på det

Mine aktuelle projekter er


 • Mit 2g fysik B hold laver en Wiki over vores emner , som skal være en fælles notesamling for holdet til brug ved eksamen.
  Foreløbigt går det godt, nok fordi de kan se et mål med det. Jeg har brugt noget tid sammen med klassen på at få nogle aftaler på plads. De sidste aftaler er:
  I starten af en lektion udnævnes en forfatter, som skal forfatte en side om dagens emne. Han har så mulighed for at tage gode notater i timen, og så skal skal hun skrive siden færdig hjemme. Til rådighed er også figurerne i min powerpointpræsentation, men her mangler jo ord, så de bliver tilføjet, eller man finder andre figurer.
  Inden næste lektion har to udnævnte kommentatorer gennemlæst siden og skriver så enten, at der mangler figurer eller lignende, eller tilføjer dem selv. De skal så i lektionen gøre rede for deres kommentarer.
  Inden eksamen vil jeg se siderne igennem for fejl, men ellers ikke blande mig.
  Det pædagogiske formål er at få eleverne til at formulere sig i større sammenhæng  om et emne - uden at få elevtid for det! - og tænke over andres formuleringer.
  Wikien er ikke offentlig aht. ophavsrettigheder til figurerne. Det er så for mig som at have det på et intranet, men det er måske fejlfortolket?
 • Mit 3g matematik A hold har netop afleveret et opgavesæt elektronisk, som jeg vil rette mundtligt med Screencast for at kunne komme med andre kommentarer end dem, jeg normalt skriver.
 • På dette matematikhold er der 11 elever, jeg vejleder i SRP. Jeg har oprettet en blog til hver af dem, og meningen er, at dette skal være en logbog for vejledningen. Her er vi lige kommet i gang, og jeg er usikker på, om eleverne vil bruge det.
  De andre vejledere er endnu ikke med i bloggene, men jeg overvejer at invitere dem med.
  Bloggene er ikke offentlige, da det jo er en lidt privat kommunikation.   


søndag den 7. oktober 2012

Nyt på bloggen?

Skal vi ikke høre lidt om, hvad I går og pusler med i klasseværelserne og foran computerne?