mandag den 5. november 2012

Erfaringer fra sidst.Googledocs,blogs, lydoptagelsesprogrammer, Mindmap42

1. I engelskundervisningen er fællesdokumenter blevet et helt naturligt og dagligt arbejdsredskab i undervisningen. Fra grammatiske stiløvelser, tekst og filmanalyse,notatknik, til klassediskussioner,er det et pædagogisk redskab der træner mundlig og skriftlige færdigheder i samspil med hinanden. Efter sidste kursusgang er der kommet hel anderledes systematiskstyr på mine delte dokumenter

2. Jeg har overvejet blogs i studiegrupper forbindelse med min 2hf klasse, som har en del koncentrationproblemer. Jeg har haft svært ved at komme igang med det, bl.a. for jeg tror at endndu et digitalt samtalerum udover alle de andre samtalerum, de har gang i, måske vil forvirre mere end det vil gavne. Derfor har jeg overvejet facebookgrupper i stedet for. Det er et sted de er i forvejen

3. Har brugt jing i forbindelse med gennemgang af forskellige engelske accenter og dialekter - hvor opgaven gik ud på optagelse af oplæsning på den den selvalgte engelske dialekt, de i grupper arbejdede med. Nogle benyttede sig af muligheden, mens de fleste ikke kunne overvinde genertheden ved optagelse af egen stemme.

4. Jeg er gået igang med brug af Mindmap42 i forbindelse med ordforrådsarbejdet i forskellige temaer. Jeg har gjort det frivilligt for eleverne om de vil lave mindmaps digitalt eller på gammeldags facon

Ingen kommentarer:

Send en kommentar