mandag den 5. november 2012

Jeg har i faget tysk arbejdet med google docs i forbindelse med et projekt vi kører på Ribe Katedralskole om omlagt skriftlig elevtid, men det kan sagtens bruges i den almindelige sprogundervisning, evt. i forbindelse med undervisningsdifferentiering. Jeg havde valgt 8 elever ud fra mit tyskhold (TyF/B) med skriftlige problemer. De skulle blive på skolen i en ekstra lektion og skrive en del af en aflevering (oversættelse med 3 elevtimer).

  • Målsætning: Støtte svage elever i at udvikle deres skriftlige tysk.
  • Opgave: Eleverne skriver skiftevis en sætning i det fælles dokument, som med projektor vises på tavlen. Den elev som skriver sætningen forklarer samtidig, hvorfor hun har valgt at skrive sætningen, som hun har (fokus på kongruens, ordstilling og stærke og svage verbers bøjning). Derefter giver de øvrige elever feedback eller jeg griber ind med spørgsmål og kommentarer. Vi kan fx tilføje en sætningsanalyse direkte på tavlen.
  • Evaluering: Godt pædagogisk redskab i forhold til at løfte elever skriftligt. Jeg kan se og hør, hvor det går galt for eleven og eleven hjælpes umiddelbart på vej og kan stille spørgsmål. Vi kan tale grammatik og sammen finde de rette dokumenter frem i lectio. Eleverne var meget glæde for at blive taget i hånden med en konkret aflevering
Ingen kommentarer:

Send en kommentar