søndag den 4. november 2012

Google Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og innovationGoogle Docs og Screencast-O-Matic i samfundsfag og innovation

Inden 1. kursusdag havde jeg i forvejen stiftet bekendtskab med brugen af Google Docs. Brugen af dette pædagogiske redskab har jeg fortsat i perioden efter 1. kursusdag i både min undervisning i samfundsfag og innovation samt i vejledningsfasen i forbindelse med SRP. Derudover har jeg forsøgt mig med opgaveretning i samfundsfag med brug af programmet Screencast-O-Matic.
Brugen af Google Docs har jeg med blandet succes brugt undervisningen. Programmet har den klare fordel at det er et let og smidigt program at bruge hvis man skal dele information i undervisningen. Det drejer sig når eleverne arbejder i grupper hvor de samtidigt kan skrive i samme dokument eller når der skal formidles/deles information fælles på klassen – både når det er noget materiale jeg har udarbejdet og vil gennemgå eller når eleverne skal fremlægge noget på klassen/ved tavlen. Her har Google Docs den klare fordel at det er hurtigt og let at bruge og redigere i – det er ikke et så statisk materiale som et pdf-filer er og til dels også word-dokumenter.

Hvis man skal bruge Google Docs meget på et hold/klasse kan det klart anbefales at eleverne oprettes som brugere og at man laver nogle mapper/drev som deles.  Bruges værktøjet kun sporadisk på et hold kan man godt nøjes med at dele via link. 

Nedenfor er et eksempel fra en innovationstime hvor eleverne i grupper fik til opgave at lave noter til et kapitel i lærebogen samt komme med eksempler til nogle centrale begreber.

I SRP-vejledningen har jeg forsøgt at lette kommunikationen mellem elevenen og de 2 vejledere. Dette har jeg netop søsat og har derfor ikke så meget erfaring med Google Docs i denne sammenhæng.

Min brug af Screencast-O-Matic var som udgangspunkt tænkt i forbindelse med opgaveretning i samfundsfag. Jeg har tidligere stiftet bekendtskab med programmet Jing. Da jeg ville bruge Screencast-O-Matic ved opgaveretning i medio oktober havde jeg lidt tekniske problemer med at få lyden til at fungere og jeg endte med at rette opgaverne på min sædvanlige måde – nemlig elektronisk via kommentar-bokse i word. Min ilddåb med Screencast-O-Matic er derfor udsat til medio november hvor næste opgavesæt venter…. 

Allan Gade Jacobsen - Ribe Katedralskole

Ingen kommentarer:

Send en kommentar